Quy trình, thủ tục, hồ sơ về công bố hợp quy

Công bố hợp quy là hoạt động mang tính chất bắt buộc, các đối tượng của công bố hợp quy đều phải theo quy định của cơ quan, ban ngành chuyên ngành quy định. Bài viêt sau đây 3SVIETNAM sẽ giới thiệu cho quý khách hàng hiểu hơn về các quy định và trình tự thủ tục, hồ sơ về Công bố hợp quy.

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Công bố lưu hành mỹ phẩm

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp biên bản kiểm tra đủ điều kiện phòng cháy chữa cháY

► Quy định về công bố hợp quy

(1) Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi sản phẩm đưa vào lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn với môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng;

(2) Đối tượng phải công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

(3) Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả kiểm tra do Cơ quan nhà nước ban hành;

(4) Việc đăng ký công bố hợp quy được thực hiện tại Cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.

► Cơ quan đăng ký

Việc công bố hợp quy cho sản phẩm được tiến hành ở những cơ quan chuyên ngành trực thuộc các bộ: Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương, Bộ khoa học và công nghệ.

► Thành phần hồ sơ công bố hợp quy

Trường hợp 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

(i) Bản công bố hợp quy;

(ii) Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

Trường hợp 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

(i) Bản công bố hợp quy;

(ii) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Xem thêm Quảng cáo thực phẩm chức năng, dịch vụ thẩm mỹ: Điều kiện, thủ tục mới nhất   

Kết quả hình ảnh cho giấy chứng nhận hợp quy

► Trình tự công bố hợp quy

Trường hợp 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

(1) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân;
 • Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa

(2) Đối với hàng hóa nhập khẩu:

 • Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân;

 • Tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;
 • Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải nộp kết quả tự đánh giá cho cơ quan chuyên ngành.

Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận):

(1) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận;
 • Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

(2) Đối với hàng hóa nhập khẩu:

 • Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân;

 • Tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;
 • Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành.

Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành.

Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 3: Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

(1) Đối với sản phẩm, háng hóa sản xuất trong nước:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;
 • Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

(2) Đối với hàng hóa nhập khẩu:

 • Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Cơ quan chuyên ngành cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;
 • Sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nộp bản sao y bản chính Thông báo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Xem thêm Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

► Quy trình tư vấn và thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm tại 3SVIETNAM

(1) Tư vấn sơ bộ về quy trình công bố hợp quy tới Khách hàng;

(2) Hướng dẫn Quý khách hàng cung cấp các giấy tờ, thông tin cần thiết trong hồ sơ;

(3) Chuẩn bị các giấy tờ liên quan theo các yêu cầu trong thành phần từng bộ hồ sơ;

(4) Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy tại cơ quan chức năng;

(5) Theo dõi tình trạng hồ sơ và giải trình nếu có yêu cầu tư chuyên viên thụ lý hồ sơ;

(6) Nhận kết quả là giấy chứng nhận và hồ sơ được chứng nhận chuyển tới Quý khách hàng.

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

Trên đây là phần tư vấn của 3SVIETNAM  về Thủ tục Công bố hợp quy. Mọi ý kiến thắc mắc Quý khách hãy liên hệ ngay với 3SVIETNAM  qua Hotline 0987 395 930 để gặp Chuyên gia tư vấn.

3SVIETNAM